trešdiena, 2013. gada 24. jūlijs

Ap.d.4:29

Kungs, skaties uz viņu draudiem un dod Saviem kalpiem drosmi runāt Tavu vārdu.