svētdiena, 2012. gada 21. oktobris

2.Kor.13:5

Pārbaudait paši sevi, vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi.