trešdiena, 2012. gada 4. jūlijs

Jes.50:7

Dievs Tas Kungs man palīdz, tādēļ es nenokļuvu kaunā.