pirmdiena, 2012. gada 2. jūlijs

2.Moz.23:7

Turies tālu no nepatiesas liecības.