piektdiena, 2012. gada 20. jūlijs

2.Kor.4:9

Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti; esam satriekti, tomēr neesam pazuduši.