piektdiena, 2012. gada 25. maijs

5.Moz.26:10-11

Tev būs pielūgt To Kungu, savu Dievu, un tev jābūt priecīgam par visu to labo, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev un tavam namam ir devis.