svētdiena, 2012. gada 11. marts

Sal.pam.18:10

Tā Kunga Vārds ir stipra pils, taisnais dodas turp un top pasargāts.