pirmdiena, 2012. gada 12. marts

5.Moz.10:18-19

Kas bāreņiem un atraitnēm gādā viņu tiesu un kas mīl svešinieku, dodams viņam gan maizi, gan drēbes. Tāpēc mīliet svešinieku.