trešdiena, 2012. gada 14. marts

1.Pēt.5:5

Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem Viņš dod žēlastību.