trešdiena, 2012. gada 1. februāris

Jņ.10:28

Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas.