trešdiena, 2011. gada 2. novembris

1.Pēt.2:21

Jo uz to jūs esat aicināti; jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu Viņa pēdām.