pirmdiena, 2011. gada 3. oktobris

Ps.2:12

Svētīgi visi, kas pie Viņa tveras!