pirmdiena, 2011. gada 26. septembris

Rom.9:21

Jeb vai podniekam nav vara no tā paša māla darināt vienu trauku godam un otru negodam?