trešdiena, 2011. gada 25. maijs

Mt.19:23

Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem: "Patiesi Es jums saku: bagātais grūti ieies Debesu valstībā."